Creditul Noua Casa 


Termen maxim: 30 ani (360 de luni)

Avans minim: 5%

Dobanda: variabila, se calculeaza in functie de indicele de referinta IRCC la 3 luni publicat in ultima zi lucratoare a lunii anterioare, la care se adauga marja fixa a bancii.

Suma maximă:

– până la 95% din preţul de achiziţie, fără a depăşi 66.500 EUR în echivalent RON în cazul
creditelor acordate pentru locuinţele prevăzute la lit. a)-c) de la paragraful Destinaţia, cu pret de
achizitie de maximum 70.000 eur in echivalent RON, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din
raportul de evaluare a locuinţei;
– până la 85% din preţul de achiziţie, cu o valoare cuprinsă între minimum 59.501 EUR si
maximum 119.000 EUR în echivalent RON în cazul creditelor acordate pentru locuintele prevăzute
la lit.a)-b) de la paragraful Destinaţia, cu pret de achizitie cuprins intre 70.001 -140.000 EUR
echivalent RON, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei.

Locuinte ce se pot achizitiona:

 1. achizitionarea unei locuinte noi pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de constructii noi s-au semnat cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat;
 2. achizitionarea unei locuinte consolidate pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic s-au semnat cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat;
 3. construirea unei locuinte viitoare in regim individual.
 • Acordarea creditului se face in limita plafonului disponibil alocat de Ministerul de Finante.

Vezi aici lista completa a conditiilor de eligibilitate.

Comisioane si taxe percepute de banca:

 • Depozit colateral pentru garantarea dobanzii, reprezentand 3 rate de dobanda;
 • Polita asigurare PAD: 20 euro, echivalent in lei la cursul BNR din ziua emiterii;
 • Comision de gestiune FNCCIMM: 0,30%/an * jumatatea soldului creditului;
 • Asigurare obligatorie imobil (variaza in functie de banca);
 • Asigurare de viata si somaj – optionala (variaza in functie de banca);
 • Taxa inscriere arhiva electronica a contractelor (variaza in functie de banca);
 • Taxa evaluare imobil ( variaza in functie de banca );
 • Comision de rambursare anticipata: 0 lei.

 

Garantii:

 

Imobilul ce se achizitioneaza trebuie obligatoriu sa faca si obiectul garantiei:

 

 • Ipoteca imobiliara legala de rang 1 asupra imobilului finantat;
 • Garantia acordata de FNGCIMM, in numele si in contul statului;
 • Ipoteca mobiliara asupra depozitului colateral pentru garantarea dobanzii, in valoare egala cu 3 rate de dobanda, valabil pe toata durata finantarii, inregistrata la AEGRM;
 • Ipoteca mobiliara la valoarea creditului aprobat, asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la institutia de credit finantatoare, valabila pana la stingerea creantelor datorate de beneficiar in baza contractelor de credit si de garantare, inregistrata la AEGRM.

Documente specifice ale imobilului adus in garantie:

 • Antecontractul de vânzare-cumparare a imobilului;
 • Acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul vânzarii (copie);
 • Extrase din documentatia cadastrala (copie);
 • Certificat de eficienta energetica;
 • Dupa caz, banca poate solicita documente/declaratii suplimentare.

 Documente:

 • Acte de identitate (ale solicitantului, membrii familiei si, dupa caz, pentru persoanele care participa cu veniturile lor la credit, denumite coplatitori);
 • Certificat de casatorie sau hotarâre de divort, daca este cazul (copie);
 • Documente care atesta realizarea de venituri;
 • Documente care atesta existenta avansului (antecontract de vânzare-cumparare, chitanta autentificata la notariat, etc.);
 • Documente privind alte credite/carduri de credit/overdraft de la alte banci, daca este cazul;
 • Declaratia pe propria raspundere autentificata, ca la data solicitarii creditului, nu detii, in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia, nicio locuinta, indiferent de modul sau momentul in care a fost dobândita, fie detii in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, dobândita prin orice alt mod decât prin Program, in suprafata utila mai mica de 50m².

Parteneri