Creditul Prima Masina (2018)


Destinatie:

 • Achizitie autoturism nou

Termen: minim 2 luni, maxim 7 ani

Moneda: Lei

Suma maxima: 50.000 Lei + TVA

Avans: 5% pentru aplicantii cu varsta pana in 35 de ani si 10% pentru aplicatii cu varsta peste 35 ani.

Dobanda: variabila, se calculeaza in functie de indicele de referinta IRCC 6 luni publicat in ultima zi lucratoare a lunii anterioare, la care se adauga marja bancii.

Vezi aici lista completa a conditiilor de eligibilitate.

Comisioane si taxe percepute de banca:

 • comision unic pentru servicii oferite la cerere (variaza in functie de banca);
 • comision de analiza a dosarului 0 lei;
 • comision de rambursare anticipata: 0 lei;
 • comision AEGRM (variaza in functie de banca);
 • comision de risc achitat catre Ministerul Finantelor Publice: 1% din valoarea garantata;
 • comision anual de administrare achitat catre FNGCIMM: 0,49% din valoarea garantata.

Garantii:

 • Ipoteca mobiliara asupra veniturilor lunare nete ale participantilor la credit;
 • Garantie mobiliara pe autoturism;
 • Polita de asigurare tip CASCO ce va fi cesionata in favoarea bancii.

Documente:

 • Acte de identitate (ale solicitantului, membrii familiei si, dupa caz, pentru persoanele care participa cu veniturile lor la credit, denumite coplatitori);
 • Documente care atesta realizarea de venituri sau acord de interogare ANAF;
 • Factura/factura proforma emisa de vanzator, persoana juridica care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor. Factura proforma emisa de vânzator va contine in mod obligatoriu mentiuni referitoare faptul ca autoturismul care se achizitioneaza in cadrul programului este nou si se incadreaza in cerintele minime ale standardului EURO 5;
 • Ultimul certificat anual de atestare fiscala emis de organul fiscal competent, aflat in termenul de valabilitate la data depunerii solicitarii de garantare, din care sa rezulte ca beneficiarul nu are restante la plata sumelor datorate bugetului general consolidat. In cazul in care beneficiarul inregistreaza datorii, certificatul este insotite de copie certificata pentru conformitatea cu originalul a documentelor justificative, prin care aceste debite au fost achitate;
 • Declaratia beneficiarului pe propria raspundere ca nu a detinut un autoturism nou, la momentul solicitarii creditului garantat;
 • Declaratia beneficiarului pe propria raspundere privind achizitionarea unui autoturism nou, cu norma de poluare euro 5, cel putin, si cu un pret de maximum 50.000 de lei, fara TVA;
 • Rezultatul consultarii Biroului de Credite, din care sa rezulte respectiv faptul ca la data solicitarii creditului, beneficiarul nu inregistreaza restante la alte credite bancare, emis cu cel mult 10 zile inainte de data transmiterii solicitarii de garantare.

 

 


Parteneri